Skip to main content
Global

1: מבוא

 • Page ID
  206329
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

  מבוא

  החלק הראשון של הקורס מציג מבוא לתכני הקורס וכן כמה רעיונות בסיסיים המסייעים לך להבין מערכות מזון, השפעותיהן על תהליכי פני כדור הארץ, ההיסטוריה שלהן והופעתן כאחת האינטראקציות הדומיננטיות בין האנושות לסביבה. מודול 1 מציג את תפיסת מערכת המזון ואת אופי הצימוד בין החברה האנושית למערכות טבעיות בייצור וצריכת מזון. אנו מדגישים גם את הדיסציפלינות המרובות של מדעי הטבע והחברה הדרושים להבנת מערכות מזון. לאחר מכן, מודול 2 עוסק בהיסטוריה ובהופעתן של מערכות מזון, בדוגמאות כגון ביות יבולים, שלב בהיסטוריה האנושית שהוא באופן מהותי אנושי וטבעי כאחד. מודול 3 מציג את הנושא החשוב של תזונת האדם עם רקע מערכות מזון, ובמודול אחרון זה של הסעיף תלמדו את הדרישות הבסיסיות לתזונה בריאה, כמו גם אתגרים עכשוויים ומתפתחים לתזונת האדם במערכות מזון.

  מודולים

  • מודול 1: מבוא
  • סקירה כללית של פרויקט Capstone
  • מודול 2: היסטוריה של מערכות מזון
  • מודול 3: דיאטה ותזונה
  • פרויקט קפסטון שלב 1

  מטרות הסעיף

  בסיום פרק 1 התלמידים יוכלו:

  • זיהוי רכיבי תת-מערכת טבעיים ואנושיים במסגרת מערכות מזון.
  • תאר את מושג האנתרופוקן ואת ההיסטוריה של מערכות מזון אנושיות טבעיות והסבר מספר דוגמאות להשפעות של בני אדם על מערכת כדור הארץ כחלק ממערכות מזון.
  • השתמש במסגרת מערכות טבעיות זוגיות אנושיות כדי להרכיב ולשרטט קשרים בסיסיים בתוך דוגמאות של רכיבי מערכות מזון טבעיות-אנושיות משולבות.
  • שלב את היכולות לעיל ליזום ניתוח מקורי, מחבר קבוצתי של מערכת מזון באזור עולמי כדי להעריך קשרים, לבקר את הקיימות ולהציע פתרונות למערכת מזון זו ומרכיביה (פרויקט אבן היסוד של הקורס).
  • תאר את המרכיבים הבסיסיים של תזונה בריאה מנקודת מבט מדעית.
  • תאר את אתגרי התזונה העיקריים הנוכחיים ואת הגורמים המיידיים שלהם, כגון מחסור בחומרים מזינים וצריכת יתר של קלוריות.
  • קשר את אתגרי התזונה העיקריים הנוכחיים לגורמים חברתיים כגון גישה למזון ושינוי תזונה במערכות מזון מודרניות.

  מטרות הסעיף

  על מנת להגיע ליעדים אלה, קבענו את היעדים הבאים ללמידת התלמידים. עם השלמת המודולים בסעיף 1, תוכל:

  • בנה מפת מושגים המייצגת מערכת מזון לדוגמה.
  • זיהוי חלקי רכיבים אנושיים וטבעיים במערכות מזון.
  • יישם אסטרטגיות חשיבה מערכות בניתוח מערכות מזון ברמה אלמנטרית, כולל הערכת קשרים בין גורמי מערכת טבעיים ואנושיים המציגים פונקציות ומאפיינים מרכזיים של מערכות מזון.
  • זיהוי מאפיינים ברי קיימא ובלתי בר קיימא של מערכות מזון.
  • זהה חלקים מרכיבים של מערכות מזון המגלמים תת -מערכות טבעיות לעומת אנושיות, ותפקוד ייצור, הובלה וצריכה של מערכות מזון.
  • תאר את המאפיינים העיקריים של השימוש של ציידים-לקטים במזון ובסביבה.
  • הגדירו ותארו את ביות הצמחים ובעלי החיים בחקלאות המוקדמת.
  • הגדירו ותנו דוגמאות של דיפוזיה מרחבית, הסתגלות, בניית נישה ויכולת נשיאה במערכות מזון-סביבה.
  • הגדירו ותארו כל אחת מארבע (4) התקופות ההיסטורית-גיאוגרפיות העיקריות של מערכות מזון-סביבה.
  • תן דוגמאות לצמחים ובעלי חיים מבויתים מוקדמים ולאזור הביות שלהם.
  • במסגרת מערכות אנושיות טבעיות משולבות, התייחסו למניעים ופידבקים בסיסיים במערכות טבעיות ואנושיות לאורך זמן פרהיסטורי והיסטורי להתפתחות והתפשטות החקלאות ושינויים אחרים במערכות המזון לאורך זמן.
  • קשר את המקורות והדומיננטיות הנוכחית של החקלאות למושג תקופת האנתרופוקן המוצג במודול הראשון.
  • תאר את הקטגוריות הבסיסיות של חומרים מזינים וכיצד אלה תורמים לתפקוד האדם ולבריאותו.
  • תאר את השינויים העיקריים המתרחשים בתזונה/תזונה במדינות עשירות ועניות, בהתאמה.
  • הגדירו את מושג הגישה למזון ואת המונח "מדבר אוכל" בניגוד למושגים הרחבים יותר של ביטחון תזונתי וחוסר ביטחון תזונתי.
  • להבין שינויים בחשיבה סביב תזונה בריאה ועקרונות בסיסיים שנותרו.
  • השתמש בכלי תזונה מקוון כדי לנתח ולהשוות דיאטות ואזורים בהם הם חסרים או מוגזמים בחומרים מזינים.
  • נתח מדוע גישה למזון היא בעיה במערכות מזון מודרניות.
  • השתמש בכלי מיפוי כדי לנתח ולהשוות את מצב הגישה למזון בערים.