Skip to main content
Global

המגוון הביולוגי (ביינום)

  • Page ID
    208088
  • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

    אוסף זה מספק סקירה כללית של הכוונה במונח 'מגוון ביוני' וכיצד אנו מודדים אותו. האוסף סוקר את הרמות השונות של המגוון הביולוגי, או את 'היררכיית המגוון הביולוגי' כולל: מגוון גנטי ופנוטיפי; מגוון אוכלוסיות; מגוון מינים; גיוון קהילתי; מגוון מערכות אקולוגיות; גיוון נופי; ומגוון ביוגיאוגרפי היסטורי ואקולוגי. ניתנות הגדרות קצרות של אוכלוסיות, מינים, קהילות ומערכות אקולוגיות, עם דיון מבוא כלשהו בסוגים שונים של 'מושגי מינים'. האוסף מגדיר את המונחים 'עושר מינים' ו'שוויון מינים' כשיטות למדידת מגוון המינים, והוא דן בשימוש בעושר המינים כפונדקאית לתיאור המגוון הביולוגי העולמי הכולל. האוסף סוקר את התפלגות המגוון הביולוגי בחלל, ומסביר את ההגדרות של מגוון אלפא, בטא וגמא למדידת גיוון בתוך ובין מערכות אקולוגיות. הגורמים הסביבתיים המשפיעים על דפוסי המגוון המרחבי הללו נדונים בקצרה. האוסף כולל גם סקירה קצרה של הדרכים השונות שבהן נעשה שימוש בהערכות של מגוון מרחבי לתכנון וניהול שימור (למשל, בהתבסס על אזורים אקולוגיים, או נקודות חמות של מגוון ביולוגי ונקודות קור). האוסף מסתיים בדיון קצר על גיוון לאורך זמן גיאולוגי.

    תמונה ממוזערת: דבורת בומבוס מאביקה Aquilegia vulgaris. (CC BY-SA 3.0 לא נשלח; Roo72).