Skip to main content
Global

8: מבוא להערכה תועלתנית של המגוון הביולוגי

 • Page ID
  208126
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

  קביעת הערך או הערך של המגוון הביולוגי היא מורכבת. כלכלנים בדרך כלל מחלקים ערכים תועלתניים או משתמשים במגוון הביולוגי לערך שימוש ישיר עבור אותם סחורות הנצרכות ישירות, כגון מזון או עץ, וערך שימוש עקיף עבור אותם שירותים התומכים בפריטים הנצרכים, כולל פונקציות של מערכת אקולוגית כמו רכיבה על חומרים מזינים.

  ישנם כמה ערכים פחות מוחשיים שלעתים נקראים ערכים שאינם משתמשים בהם או פסיביים, לדברים שאיננו משתמשים בהם אך היינו רואים בהם הפסד אם הם ייעלמו; אלה כוללים ערך קיום, הערך של ידיעת משהו קיים גם אם לעולם לא תשתמש בו או תראה אותו, וערך עזבון, הערך של ידיעת משהו יהיה שם לדורות הבאים (מורן ופירס 1994). ערך פוטנציאלי או אופציה מתייחס לשימוש שיש למשהו בעתיד; לפעמים זה נכלל כערך שימוש, בחרנו לכלול אותו בערכים הפסיביים כאן על סמך אופיו המופשט. המרכיבים הכלולים בקטגוריה של ערכים "תועלתניים" משתנים במקצת בספרות. לדוגמה, מחברים מסוימים מסווגים ערכים רוחניים, תרבותיים ואסתטיים כערכי שימוש עקיפים, בעוד שאחרים רואים בהם ערכים שאינם בשימוש, המובחנים מערכי שימוש עקיפים-כגון רכיבה על תזונה-מכיוון שערכים רוחניים, תרבותיים ואסתטיים עבור המגוון הביולוגי אינו חיוני להישרדות האדם. אחרים רואים בערכים אלה קטגוריות נפרדות לחלוטין. (ראו גם, קליקוט 1997, האנטר 2002, מורן ופירס 1994, פרלמן ואדלסון 1997, פרימק 2002, ואן דייק 2003). במודול זה אנו כוללים ערכים רוחניים, תרבותיים ואסתטיים כתת-קבוצה של ערכים או שירותים עקיפים, שכן הם מספקים שירות על ידי העשרת חיינו (טבלה).

  ערך שימוש ישיר (טובין) ערך שימוש עקיף (שירותים) ערכים ללא שימוש
  מזון, תרופות, חומרי בניין, סיבים, דלק ויסות אטמוספרי ואקלים, האבקה, מיחזור חומרים מזינים ערך פוטנציאלי (או אופציה) ערך עתידי כטוב או כשירות
  תרבותי, רוחני ואסתטי ערך קיום הערך של לדעת משהו קיים
  ערך עיזבון ערך הידיעה שמשהו יהיה שם לדורות הבאים

  טבלה \(\PageIndex{1}\) קטגוריות של ערכי המגוון הביולוגי

  הערה

  חלק מהכותבים בוחרים להבדיל בין ערכים תרבותיים, רוחניים, אסתטיים ולא שימושיים לבין אותם שירותים המספקים צרכי הישרדות בסיסיים כמו האוויר שאנו נושמים.

  רשימת מילים

  ערך שימוש ישיר
  מתייחס למוצרים או סחורות הנצרכים ישירות כגון מזון או עץ
  ערך שימוש עקיף
  מתייחס לשירותים התומכים במוצרים הנצרכים, זה כולל פונקציות של מערכות אקולוגיות כמו רכיבה על תזונה
  ערך ללא שימוש או פסיבי
  מתייחס לערך של דברים שאיננו משתמשים בהם אך נרגיש אובדן אם הם ייעלמו
  ערך קיום
  הערך של לדעת משהו קיים גם אם לעולם לא תשתמש בו או תראה אותו
  ערך עזבון
  הערך של לדעת משהו יהיה שם לדורות הבאים
  פוטנציאל או ערך אופציה
  מתייחס לשימוש שיש למשהו בעתיד