Skip to main content
Global

2: הגדרת המגוון הביולוגי

 • Page ID
  208096
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

  המגוון הביולוגי, התכווצות של הביטוי "גיוון ביולוגי", הוא נושא מורכב, המכסה היבטים רבים של שונות ביולוגית. בשימוש פופולרי, המילה מגוון ביולוגי משמשת לעתים קרובות לתיאור כל המינים החיים באזור מסוים. אם ניקח בחשבון את האזור הזה בקנה מידה הגדול ביותר שלו - העולם כולו - אז ניתן לסכם את המגוון הביולוגי כ"חיים על פני כדור הארץ". עם זאת, מדענים משתמשים בהגדרה רחבה יותר של המגוון הביולוגי, שנועדה לכלול לא רק אורגניזמים חיים והאינטראקציות המורכבות שלהם, אלא גם אינטראקציות עם ההיבטים האביוטיים (הלא חיים) של סביבתם. ניתן למצוא הגדרות המדגישות היבט כזה או אחר של וריאציה ביולוגית זו בכל הספרות המדעית והדיוטית (ראה גסטון, 1996: טבלה 1.1). למטרות מודול זה, המגוון הביולוגי מוגדר כ: מגוון החיים על פני כדור הארץ על כל רמותיו, מגנים למערכות אקולוגיות והתהליכים האקולוגיים והאבולוציוניים המקיימים אותו.

  המגוון הגנטי הוא "המטבע הבסיסי של הגיוון" (Williams and Humphires, 1996) שאחראי לשונות בין פרטים, אוכלוסיות ומינים. לכן זהו היבט חשוב בכל דיון במגוון הביולוגי. האינטראקציות בין האורגניזמים הבודדים (למשל, התנהגות רבייה, טריפה, טפילות) של אוכלוסייה או קהילה, והתמחויותיהם לסביבתם (כולל דרכים שבהן הם עשויים לשנות את הסביבה עצמה) הם היבטים תפקודיים חשובים של המגוון הביולוגי. היבטים פונקציונליים אלה יכולים לקבוע את המגוון של קהילות ומערכות אקולוגיות שונות.

  יש גם מרכיב מרחבי חשוב למגוון הביולוגי. מבנה הקהילות והמערכות האקולוגיות (למשל מספר הפרטים והמינים הקיימים) יכול להשתנות בחלקים שונים של העולם. באופן דומה, תפקודן של קהילות ומערכות אקולוגיות אלה (כלומר האינטראקציות בין האורגניזמים הקיימים) יכול להשתנות ממקום למקום. מכלולים שונים של מערכות אקולוגיות יכולים לאפיין נופים מגוונים למדי, המכסים שטחים גדולים. דפוסים מרחביים אלה של המגוון הביולוגי מושפעים מאקלים, גיאולוגיה ופיזיוגרפיה (רדפורד וריכטר, 1999).

  ההיבטים המבניים, התפקודיים והמרחביים של המגוון הביולוגי יכולים להשתנות לאורך זמן; לכן יש מרכיב זמני לניתוח המגוון הביולוגי. לדוגמה, יכולים להיות שינויים יומיומיים, עונתיים או שנתיים במין ובמספר האורגניזמים הקיימים במערכת אקולוגית וכיצד הם מתקשרים. מערכות אקולוגיות מסוימות משתנות בגודלן או במבנהן לאורך זמן (למשל מערכות אקולוגיות של יער עשויות להשתנות בגודלן ובמבנהן בגלל ההשפעות של שריפות טבעיות, אדמות ביצות נסחפות בהדרגה ויורדות בגודלן). המגוון הביולוגי משתנה גם בטווח זמן ארוך יותר, אבולוציוני. תהליכים גיאולוגיים (למשל, טקטוניקת צלחות, אורוגנזה, שחיקה), שינויים בגובה פני הים (עבירות ימיות ורגרסיות) ושינויים באקלים גורמים לשינויים משמעותיים וארוכי טווח במאפיינים המבניים והמרחביים של המגוון הביולוגי העולמי. תהליכי הברירה הטבעית והתפתחות המינים, שלעתים קרובות עשויים להיות קשורים לתהליכים הגיאולוגיים, גורמים גם לשינויים בצמחייה ובעלי החיים המקומיים והעולמיים.

  אנשים רבים רואים בבני אדם חלק מהטבע, ולכן חלק מהמגוון הביולוגי. מצד שני, אנשים מסוימים (למשל, רדפורד וריכטר, 1999) מגבילים את המגוון הביולוגי למגוון טבעי ושונות, למעט דפוסים ביוטיים ומערכות אקולוגיות הנובעות מפעילות אנושית, למרות שקשה להעריך את "הטבעיות" של מערכת אקולוגית מכיוון שההשפעה האנושית כה נפוצה ומגוונת (האנטר, 1996; Angermeier, 2000; סנדרסון ואח ', 2002). אם לוקחים בני אדם כחלק מהטבע, אז המגוון התרבותי של אוכלוסיות אנושיות והדרכים שבהן אוכלוסיות אלה משתמשות או מתקשרות בדרך אחרת עם בתי גידול ומינים אחרים על פני כדור הארץ הם גם מרכיב במגוון הביולוגי. אנשים אחרים עושים פשרה בין הכללה מוחלטת או אי הכללה של פעילויות אנושיות כחלק מהמגוון הביולוגי. ביולוגים אלה אינם מקבלים את כל ההיבטים של הפעילות והתרבות האנושית כחלק מהמגוון הביולוגי, אך הם מכירים בכך שהמגוון האקולוגי והאבולוציוני של מינים ביתיים, והרכב המינים והאקולוגיה של מערכות אקולוגיות חקלאיות הם חלק מהמגוון הביולוגי. (לדיון נוסף ראו את המודולים בנושא אבולוציה אנושית וגיוון תרבותי; בהכנה.)

  רשימת מילים

  המגוון הביולוגי
  מגוון החיים על פני כדור הארץ על כל רמותיו, מגנים למערכות אקולוגיות, והתהליכים האקולוגיים והאבולוציוניים המקיימים אותו
  טקטוניקת צלחות
  הכוחות הפועלים על החלקים הגדולים והניידים (או "הצלחות") של הליטוספירה של כדור הארץ (החלק העליון של המעטפת והקרום של כדור הארץ בו הסלעים נוקשים בהשוואה לאלה העמוקים יותר מתחת לפני כדור הארץ) והתנועה של אותם "צלחות".
  אורוגנזה
  תהליך בניית ההרים.