Skip to main content
Global

16.6: Kiambatisho- Tayarisha Taarifa iliyokamilishwa ya mtiririko wa Fedha Kutumia Njia ya Moja kwa moja

 • Page ID
  174712
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

  Propensity Company. Taarifa ya mtiririko wa Fedha: Njia ya moja kwa moja. Mwaka ulimalizika Desemba 31, 2018. Mtiririko wa fedha kutoka shughuli za uendeshaji. Fedha zilizokusanywa kutoka kwa wateja $242,500. Malipo ya fedha: kwa wauzaji kwa hesabu $157,300; kwa mishahara 42,200; kwa bima 12,700; kwa riba 3,500; kwa kodi ya mapato 1,860, kwa gharama nyingine za uendeshaji 11,100. Jumla 228,660. Net mtiririko wa fedha: shughuli za uendeshaji 13,480. Mtiririko wa fedha kutoka shughuli za kuwekeza: Mapato kutokana na mauzo ya ardhi 14,800; Gharama ya mali mpya kupanda (vifaa) (40,000). Mtiririko wa fedha halisi: shughuli za kuwekeza (25,200). Mtiririko wa fedha kutoka kwa shughuli za fedha: Malipo ya maelezo ya kulipwa (mkuu) (11,000); Utoaji wa hisa za kawaida 45,000; Malipo ya gawio (440). Net mtiririko wa fedha: shughuli za fedha 33,560. Jumla ya ongezeko la mtiririko wa fedha/(kupungua) 22,200. Fedha usawa, Desemba 31, 2017 24,300. Fedha usawa, Desemba 31, 2018 $46,500. Mashirika yasiyo ya fedha kuwekeza na shughuli za kifedha: Ardhi alipewa badala ya kumbuka kulipwa $20,000.
  Kielelezo 16.9Taarifa ya mtiririko wa Fedha. (mgawo: Copyright Rice University, OpenStax, chini ya CC BY-NC-SA 4.0 leseni)

  Kama ilivyoelezwa hapo awali, mtiririko wa fedha halisi kwa sehemu zote za taarifa ya mtiririko wa fedha ni sawa wakati wa kutumia njia moja kwa moja au njia isiyo ya moja kwa moja. Tofauti ni kwa njia ambayo fedha halisi hutoka kwa shughuli za uendeshaji zinahesabiwa na zinawasilishwa. Njia ya moja kwa moja inahitaji kwamba kila kipengee cha mapato na gharama zibadilishwe kutoka thamani ya msingi ya ziada kwa thamani ya msingi wa fedha kwa bidhaa hiyo. Hii inafanywa kwa kurekebisha kiasi cha kuongezeka kwa mapato au gharama kwa mali yoyote inayohusiana na uendeshaji wa sasa au dhima. Mapato na vitu vya gharama ambavyo havihusiani na akaunti hizo za sasa za mali na dhima hazihitaji marekebisho.

  Katika sehemu ifuatayo, tunaonyesha mahesabu yanahitajika kutathmini vipande vya sehemu ya sehemu ya uendeshaji kwa kutumia njia moja kwa moja.

  Fedha zilizokusanywa kutoka kwa Wateja

  Fedha zilizokusanywa kutoka kwa wateja ni tofauti na mapato ya mauzo ambayo yameandikwa kwenye taarifa za kifedha za msingi za ziada. Ili kupatanisha kiasi cha mapato ya mauzo iliyoripotiwa kwenye taarifa ya mapato kwa fedha zilizokusanywa kutoka kwa mauzo, mahesabu ya kiwango cha juu cha fedha ambacho kingeweza kukusanywa kipindi hiki (fedha zinazokusanywa) kwa kuchanganya (a) kiasi kilichotokana na wateja siku ya kwanza ya kipindi (mwanzo akaunti kupokewa) na (b) jumla ya mapato ya mauzo kumbukumbu kipindi hiki. Ikiwa hapakuwa na usawa bora wa akaunti zilizopokelewa mwishoni mwa kipindi hicho, basi mtu anaweza kudhani kuwa jumla hii ilikusanywa kwa ukamilifu wakati huu. Hivyo, kiasi kilichokusanywa kwa ajili ya mauzo kinaweza kuamua kwa kuondoa akaunti za mwisho za kupokewa usawa kutoka kwa jumla ya fedha ambazo zinaweza kukusanywa.

  Fedha zilizokusanywa kutoka mapato ya mauzo. Mwanzo usawa, akaunti kupokewa $26,000. Plus accrual msingi mauzo 238,000. Sawa na uwezo wa fedha zilizokusanywa 264,000. Chini ya mwisho usawa, akaunti kupokewa 21,500. Sawa fedha zilizokusanywa kutoka kwa wateja kipindi hiki $242,500.

  Fedha Zilizolipwa kwa Wauzaji kwa ajili

  Fedha zilizolipwa kwa hesabu ni tofauti na gharama za bidhaa zinazouzwa ambazo zimeandikwa kwa taarifa za kifedha za msingi za ziada. Ili kupatanisha kiasi cha gharama za bidhaa zilizouzwa zilizoripotiwa kwenye taarifa ya mapato kwa fedha zilizolipwa kwa hesabu, ni muhimu kufanya mahesabu mawili. Sehemu ya kwanza ya hesabu huamua kiasi gani cha hesabu kilichonunuliwa, na sehemu ya pili ya hesabu huamua kiasi gani cha manunuzi hayo yalipwa wakati wa sasa.

  Kwanza, mahesabu ya kiwango cha juu cha hesabu kilichopatikana kwa ajili ya kuuza kipindi hiki kwa kuchanganya (a) kiasi cha hesabu iliyokuwa karibu siku ya mwisho ya kipindi ( hesabu ya mwisho) na (b) jumla ya gharama za bidhaa zilizouzwa zimeandikwa kipindi hiki. Ikiwa hapakuwa na usawa wa hesabu mwanzoni mwa kipindi hicho, basi mtu anaweza kudhani kuwa jumla hii ilinunuliwa kabisa wakati wa sasa. Hivyo, kiasi cha hesabu kununuliwa kipindi hiki kinaweza kuamua kwa kuondoa usawa wa hesabu ya mwanzo kutoka kwa bidhaa zote (hesabu) zinazopatikana kwa ajili ya kuuza.

  Pili, mahesabu ya kiwango cha juu cha fedha ambacho kingeweza kulipwa kwa hesabu kipindi hiki (jumla ya wajibu wa kulipa gharama za hesabu) kwa kuchanganya (a) kiasi kilichotokana na wauzaji siku ya kwanza ya kipindi (akaunti za mwanzo zinazolipwa) na (b) jumla ya manunuzi ya hesabu kipindi hiki , kutoka hesabu ya kwanza ya hesabu. Ikiwa hapakuwa na usawa bora wa akaunti zilizolipwa mwishoni mwa kipindi hicho, basi mtu anaweza kudhani kuwa jumla hii ililipwa kwa ukamilifu wakati huu wa sasa. Hivyo, kiasi kilicholipwa kwa hesabu kinaweza kuamua kwa kuondoa akaunti za mwisho zinazolipwa usawa kutoka kwa wajibu wa jumla wa kulipa gharama za hesabu ambazo zinaweza kulipwa. Nambari ya mwisho ya hesabu ya pili ni fedha halisi iliyolipwa kwa hesabu.

  Fedha kulipwa kwa ajili ya ununuzi wa hesabu: sehemu ya 1. Mwisho usawa, hesabu $48,000. Plus gharama ya bidhaa kuuzwa 153,000. Sawa bidhaa inapatikana kwa ajili ya kuuza 201,000. Chini ya mwanzo usawa, hesabu 45,500. Sawa hesabu kununuliwa kipindi hiki 155,500. Fedha kulipwa kwa manunuzi ya hesabu: sehemu ya 2. Mwanzo usawa, akaunti kulipwa 19,000. Plus hesabu kununuliwa (kutoka sehemu ya 1) 155,500. Sawa na wajibu wa jumla wa kulipa gharama za hesabu 174,500. Chini ya mwisho usawa, akaunti kulipwa 17,200. Sawa fedha kulipwa kwa hesabu kipindi hiki $157,300.

  Fedha Kulipwa kwa mishahara

  Fedha zinazolipwa kwa mishahara ni tofauti na gharama za mishahara ambazo zimeandikwa kwenye taarifa za kifedha za msingi za ziada. Ili kupatanisha kiasi cha gharama za mishahara zilizoripotiwa kwenye taarifa ya mapato kwa fedha zilizolipwa kwa mishahara, mahesabu ya kiwango cha juu cha fedha ambacho kinaweza kulipwa kwa mishahara kipindi hiki (jumla ya wajibu wa kulipa mishahara) kwa kuchanganya (a) kiasi kilichotokana na wafanyakazi kwenye siku ya kwanza ya kipindi (kuanzia mishahara kulipwa) na (b) jumla ya mishahara gharama kumbukumbu kipindi hiki. Ikiwa hapakuwa na mishahara bora ya kulipwa usawa mwishoni mwa kipindi hicho, basi mtu anaweza kudhani kuwa jumla hii ililipwa kwa ukamilifu wakati huu wa sasa. Hivyo, kiasi kilicholipwa kwa mishahara kinaweza kuamua kwa kuondoa mishahara ya mwisho ya malipo ya usawa kutoka kwa wajibu wa jumla wa kulipa mishahara ambayo ingeweza kulipwa.

  Fedha kulipwa kwa gharama zinazohusiana na dhima ya sasa. Mwanzo usawa, mishahara kulipwa $1,500. Plus gharama juu ya taarifa ya mapato 42,600. Ni sawa na wajibu wa kulipa mishahara 44,100. Chini ya mwisho usawa, mishahara kulipwa 1,900. Sawa fedha kulipwa kwa mishahara kipindi hiki $42,400.

  Fedha Kulipwa kwa Bima

  Fedha zilizolipwa kwa bima ni tofauti na gharama za bima ambazo zimeandikwa kwenye taarifa za kifedha za msingi za ziada. Ili kupatanisha kiasi cha gharama za bima zilizoripotiwa kwenye taarifa ya mapato kwa fedha zilizolipwa kwa malipo ya bima, mahesabu ya kiwango cha juu cha fedha ambacho kinaweza kulipwa kwa bima kipindi hiki (jumla ya malipo ya bima yaliyotumiwa) kwa kuchanganya (a) kiasi cha malipo ya bima kwamba walikuwa kulipia kabla ya siku ya mwisho ya kipindi (kumalizia kabla ya bima) na (b) jumla ya gharama ya bima kumbukumbu kipindi hiki. Ikiwa hapakuwa na usawa wa bima ya kulipia kabla mwanzoni mwa kipindi hicho, basi mtu anaweza kudhani kuwa jumla hii ililipwa kabisa wakati wa sasa. Hivyo, kiasi kilicholipwa kwa bima kipindi hiki kinaweza kuamua kwa kuondoa usawa wa bima ya awali ya kulipia kabla kutoka kwa malipo ya bima ya jumla ambayo yameandikwa kama yaliyotumiwa.

  Fedha kulipwa kwa gharama zinazohusiana na mali ya kulipia kabla. Ending usawa, kulipia kabla ya bima $2,500. Plus gharama ya bima juu ya taarifa ya mapato 12,000. Sawa jumla ya malipo ya bima expended 14,500. Chini mwanzo usawa, kulipia kabla bima 1,800. Sawa na bima kulipwa kipindi hiki $12,700.