Skip to main content
Global

4.6: דוגמנות מקרית

 • Page ID
  207136
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

  מטרות למידה

  בסוף פרק זה תוכל:

  • צור מודל סיבתי

  דוגמנות סיבתית היא תהליך הדמיית הקשרים בין מושגי עניין (Youngblut 1994a, [b] 1994). בנוסף, תהליך זה גם מעודד חוקרים לשקול את האפשרות של קשרים אחרים בין מושגים שלא היו תיאורטיים במקור או נחשבו אחרת.

  דוגמנות סיבתית זכתה לפופולריות על ידי יהודה פרל, בין חוקרים אחרים (פרל 1995, 2009; פרל, גלימור וג'וול 2016). המודל הסיבתי הבסיסי הוא מושג הסיבתיות. בהרצאה פומבית באוניברסיטת קליפורניה, לוס אנג'לס, ד"ר פרל הצהיר כי "סיבתיות - כלומר המודעות שלנו למה גורם למה בעולם ולמה זה חשוב" (Pearl 2009).

  כסטודנט למדעי המדינה, חשוב לדעת כי מושג הסיבתיות הועלה בדבקות או בפסיביזם בדיסציפלינה. אלה הדבקים במושג הסיבתיות מוקנים לתיאוריות, השערות וצבירת ראיות אמפיריות המסבירות את הסיבות וההשפעות של התנהגות פוליטית, תהליכים ומוסדות. מחקר שאינו שואף להכריז ולקבוע קשר בין סיבה ותוצאה אינו קפדני, לדעת חסידים. מצד שני, פסיביסטים של סיבתיות מאמינים, למרות שחשוב, המשמעת לא צריכה למנוע או לבטל מחקרים על פוליטיקה שאין להם קשר מפורש של סיבה והשפעה הנבדקת. השאיפה היא על גילוי והסבר, לא רק סיבה ותוצאה.

  בספרו סיבתיות, ד"ר פרל (2009) משתף: "שתי השאלות הבסיסיות של סיבתיות הן: (1) אילו ראיות אמפיריות נדרשות להסקת לגיטימית של יחסי סיבה-תוצאה? (2) בהתחשב בכך שאנו מוכנים לקבל מידע סיבתי על תופעה, אילו מסקנות נוכל להסיק ממידע כזה וכיצד? שאלות אלו היו ללא תשובות מספקות בין היתר מכיוון שלא הייתה לנו סמנטיקה ברורה לטענות סיבתיות ובחלקן מכיוון שלא היו לנו כלים מתמטיים יעילים להטלת שאלות סיבתיות או להפקת תשובות סיבתיות".

  מדוע שאלות אלו חשובות לסטודנטים ולחוקרים במדעי המדינה? לגבי השאלה הראשונה, אנו מתבוננים בעולם. מהתצפית שלנו, אנו מתחילים בתהליך של קביעת תיאוריות, הפקת השערות ומציאת הסברים של שחקנים פוליטיים, התנהגויות, תהליכים ומוסדות. העולם הנצפה מציע לנו ראיות אמפיריות וראיות אלה הן תנאי מוקדם להסקת קשר סיבה-תוצאה. ביחס לשאלה השנייה, מדע המדינה מתמודד עם אילו מסקנות ניתן להסיק ממידע וכיצד. המידע כולל נתונים כמותיים ואיכותיים. האופן שבו אנו מסיקים מסקנות ממידע זה כולל שימוש בהסתברות, סטטיסטיקה, מתמטיקה והגיון.

  למידול סיבתי, כפי שחקר ד"ר פרל, יש היגיון ומתמטיקה בסיסיים. למטרותינו, אנו רוצים לחקור שלוש הדמיות כדי לזרוע את התועלת של דוגמנות סיבתיות ולהשאיר את ההיגיון והמתמטיקה הבסיסיים כדי שתוכל לחקור בעצמך או בקורסים עתידיים. להלן שלושה מודלים סיבתיים: 1, 2 ו -3.

  מודל 1 מציג את הקשר הפשוט ביותר בין שני אובייקטים: A ו- B. יש חץ שמצביע מ- A ל- B, זה מציין את כיוון הקשר. אפשר להניח כאשר חץ מצביע מאובייקט אחד למשנהו, שהאובייקט המצביע הוא "סיבה" ואילו האובייקט המחודד הוא "אפקט".


  תמונה זו מתארת עיגול לבן עם האות A בתוכו מחוברת באמצעות חץ לעיגול שחור עם האות B בתוכו. תרשים זה מסומן "דגם 1".

  איור\(\PageIndex{1}\): מודל סיבתי: A עד B

  מודל 2 מראה את הקשר בין שלושה אובייקטים: A, M ו- B. יש חץ שמצביע מ- A ל- M. M מייצג מתווך, מכיוון שהוא מתווך, או עומד בין לבין, את הקשר בין A ל- B בהתחשב בכך ש- A משפיע על B עד M, A מצוין בצורה מדויקת יותר כ"סיבה עקיפה". אמנם יש חץ מ- M ל- B, M אינו נחשב ל"סיבה "מכיוון שהמודל כולל A.

  תמונה זו מתארת עיגול לבן עם האות A בתוכו מחובר באמצעות חץ לעיגול צהוב עם האות M בתוכו, אשר בתורו מחובר למעגל שחור עם האות B בתוכו. התרשים נקרא "דגם 2".

  איור\(\PageIndex{2}\): מודל סיבתי: A עד M עד B

  לבסוף, מודל 3 מראה את הקשר בין שלושה אובייקטים: A, B ו- C. ראשית, אנו מבחינים כי A מצביע על B, כלומר A נחשב "סיבה" של "אפקט" B. עם זאת, בניגוד למודל 2, אנו רואים גם C C יש קשר כיווני עם A ו B. במקרה זה, C נקרא "מבלבל" כי אנחנו לא במפורש לכלול אותו במודל המקורי, כפי שצוין על ידי נקודות מוצק במקום מוצק קווים של המעגל.


  תמונה זו מתארת עיגול לבן המכיל את האות A המחוברת באמצעות חץ לעיגול שחור עם האות B, המחוברת באמצעות חץ אחר לעיגול כחול עם האות C, המחוברת חזרה למעגל הראשון. התרשים מסומן "דגם 3".

  איור\(\PageIndex{3}\): מודל סיבתי: C עד A, A עד B ו- C עד B

  ציור מודלים סיבתיים שימושי מכיוון שהוא מאפשר לנו "לראות" את היחסים בין אובייקטים מעניינים. כשאתה חוקר תופעה פוליטית, שמור על כלי הדוגמנות הסיבתי בהישג יד.