Skip to main content
Global

9.6: מונחי מפתח

 • Page ID
  207641
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

  עוני מוחלט
  חסך כה חמור עד שהוא מסכן את ההישרדות היומיומית.
  מערכת קסטות
  מערכת שבה אנשים נולדים למעמד חברתי שהם ישמרו על כל חייהם
  כיתה
  קבוצה שחולקת מעמד חברתי משותף המבוסס על גורמים כמו עושר, הכנסה, השכלה ועיסוק
  מערכת כיתתית
  מעמד חברתי המבוסס על גורמים חברתיים והישגים אישיים
  תכונות כיתתיות
  ההתנהגויות, המנהגים והנורמות האופייניים המגדירים כל מחלקה (נקראים גם סמני כיתות)
  מערכת סגורה
  מערכת ריבוד המתאימה לשינוי מועט בעמדה החברתית.
  צריכה בולטת
  פעולת הקנייה והשימוש במוצרים כדי להצהיר על מעמדו החברתי של האדם
  תזה של דייוויס-מור
  תזה הטוענת כי ריבוד חברתי כלשהו הוא הכרח חברתי והוא פונקציונלי
  ניידות כלפי מטה
  הורדת המעמד החברתי של האדם
  נישואים אנדוגמיים
  איגודים של אנשים באותה קטגוריה חברתית
  איגודים אקסוגמיים
  איגודים של בני זוג מקטגוריות חברתיות שונות
  ריבוד גלובלי
  השוואה בין העושר, המעמד, הכוח והיציבות הכלכלית של מדינות בכללותן
  אידיאולוגיה
  מערכת האמונות התרבותית המצדיקה מערכת ריבוד של חברה
  הכנסה
  הכסף שאדם מרוויח מעבודה או מהשקעות
  ניידות בין-דורית
  הבדל במעמד החברתי בין דורות שונים של משפחה
  ניידות תוך דורית
  שינויים בניידות החברתית של האדם במהלך חייו.
  מריטוקרטיה
  מערכת אידיאלית שבה מאמץ אישי - או זכות - קובע את המעמד החברתי
  מערכת פתוחה
  מערכת ריבוד, המבוססת על הישגים, המאפשרת תנועה ואינטראקציה מסוימת בין שכבות ומעמדות.
  פרימוגניטור
  חוק הקובע כי כל הרכוש עובר לבן הבכור
  עוני יחסי
  אין את האמצעים לחיות את אורח החיים של האדם הממוצע במדינה שלך
  ניידות חברתית
  היכולת לשנות עמדות בתוך מערכת ריבוד חברתית
  ריבוד חברתי
  מערכת סוציו-אקונומית המחלקת את חברי החברה לקטגוריות המדורגות מגבוה לנמוך, המבוססת על דברים כמו עושר, כוח ויוקרה. נקרא גם אי שוויון.
  מצב סוציו-אקונומי (SES)
  רמת העושר, הכוח והיוקרה של הפרט
  רמת חיים
  רמת העושר הזמינה לרכישת סחורות חומריות ונוחות לשמירה על אורח חיים סוציו-אקונומי מסוים
  עקביות סטטוס
  העקביות, או היעדרה, בדרגת הפרט בין קטגוריות חברתיות כמו עושר, כוח ויוקרה
  ניידות מבנית
  שינוי חברתי המאפשר לקבוצה שלמה של אנשים לעלות או לרדת בסולם המעמדות
  ניידות כלפי מעלה
  עלייה - או שינוי כלפי מעלה - במעמד החברתי
  שפע
  ערך הכסף והנכסים שיש לאדם, למשל, ירושה או משכורת.