Skip to main content
Global

9.7: סיכום מדור

 • Page ID
  207682
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

  9.1 מהו ריבוד חברתי?

  מערכות ריבוד, בהן אנשים מדורגים על סמך עושרם, כוחם ומעמדם בחברה, סגורות, כלומר הן מאפשרות שינוי מועט בעמדה החברתית, או פתוחות, כלומר הן מאפשרות תנועה ואינטראקציה בין השכבות. מערכת קסטות היא מערכת שבה המעמד החברתי מבוסס על מעמד מיוחס או לידה. מערכות הכיתה פתוחות, כאשר הישגים ממלאים תפקיד בעמדה החברתית. אנשים מתחלקים לשיעורים המבוססים על גורמים כמו עושר, הכנסה, השכלה ועיסוק. מריטוקרטיה היא מערכת אידיאלית של ריבוד חברתי המקנה עמידה המבוססת אך ורק על ערך אישי ומאמץ מתגמל. מריטוקרטיה טהורה מעולם לא הייתה קיימת. הריבוד מתחזק ומעוצב על ידי אמונות וערכים תרבותיים, הנקראים אידיאולוגיה.

  9.2 ריבוד חברתי וניידות בארצות הברית

  בארצות הברית יש רמת חיים גבוהה, שבה אנשים מצפים להחזיק ברכוש ויש להם את היכולת לנסוע. אף על פי כן, ארצות הברית נאבקת באי-שוויון כלכלי, כאשר מספר קטן של אזרחים עם כמות גדולה של עושר ומספר גדול יותר של אנשים נופלים לעוני יחסי. ישנם שלושה מעמדות עיקריים בארצות הברית: המעמד הגבוה, הבינוני והנמוך. ניידות חברתית מתארת מעבר ממעמד חברתי אחד למשנהו. תכונות כיתתיות, הנקראות גם סמני כיתות, הן ההתנהגויות, המנהגים והנורמות האופייניות המגדירות כל כיתה, אך הפכו פחות סופיות בהקצאת הכיתה לאדם ספציפי.

  9.3 ריבוד ואי שוויון גלובלי

  ריבוד גלובלי משווה את העושר, המעמד, הכוח והיציבות הכלכלית של מדינות ומדרג את המדינות. על ידי השוואת הכנסה ופריון בין מדינות, חוקרים יכולים לזהות טוב יותר מנהיגים פיננסיים וכלכליים גלובליים, כמו גם אי שוויון בתוך ובין מדינות.

  9.4 פרספקטיבות תיאורטיות על ריבוד חברתי

  ניתן לבחון ריבוד חברתי מנקודות מבט סוציולוגיות שונות - פונקציונליזם, תורת קונפליקט ואינטראקציוניזם סמלי. הפרספקטיבה הפונקציונליסטית קובעת כי מערכות קיימות בחברה מסיבות טובות, כמו תמריצים ותגמולים למי שמפגין מיומנות גבוהה ומשלים השכלה או הכשרה ברמה גבוהה. תיאורטיקנים של סכסוכים מבחינים כי ריבוד מקדם אי שוויון, כגון הזדמנויות שונות והצלחה של בעלי עסקים עשירים ועובדיהם בשכר נמוך יותר. אינטראקציוניסטים סימבוליים בוחנים ריבוד מנקודת מבט ברמת המיקרו. הם מתבוננים כיצד המעמד החברתי משפיע על האינטראקציות היומיומיות של אנשים וכיצד המושג "מעמד חברתי" נבנה ומתוחזק באמצעות אינטראקציות יומיומיות.