Skip to main content
Global

5.5: סיכום

 • Page ID
  207071
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

  תקציר סעיף 5.1: המשגה במדע המדינה

  חלק זה בחן מהו מושג ואת התהליך שבאמצעותו אנו יוצרים מושגים. זה התחיל בהמשגה של "משטר" (חזרה לאריסטו). ואז זה נקדח לאופן שבו מדעני החברה חושבים על מושגים, כלומר ממדים ומדדים של מושגים. הוא בחן ממדים ואינדיקטורים של המושג "משטר". החלק האחרון דן בשיטה אחת, מיפוי מושגים, שימושי לזיהוי מושגים ובהרחבה, ממדים, אינדיקטורים ושאלות מחקר.

  תקציר סעיף 5.2: תפעול

  חלק זה המשיך בדוגמה של המשגה של "משטר" ובחן כיצד להפעיל את המושג. הוא עבר שיקולים שונים באיסוף נתונים כגון "איזה סוג נתונים עלי לאסוף?" , "למה אני אוסף את הנתונים האלה?" , ו "איך אני יכול לאסוף את הנתונים האלה?". זה הסתיים בכמה מקורות נתונים נפוצים למחקר במדעי החברה.

  סיכום סעיף 5.3: מדידה

  חלק זה דן בסוגי מדידה כגון מדדים נומינליים, סדירים, מרווחים ויחס. הוא שקל קריטריונים לאיכות המדדים כמו דיוק, אמינות ותוקף. לבסוף, הפרק הציג אמצעים נפוצים מסוג המשטר ודן בכל אחד מהם בתורו.