Skip to main content
Global

1.6: מיקוד אוצר מילים (ב)

 • Page ID
  210892
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

  רשימת מילים אקדמית

  סקור את המילים המפורטות להלן. דברו עליהם עם חבריכם לכיתה.

  • אילו מילים אתה זוכר מהסיפור?
  • מה אתה זוכר (הקשר, הגדרה, חלק מהדיבור)?

  כתוב את המילים שאתה עדיין לא בטוח במחברת שלך להמשך לימוד. חפש אותם במילון עם חברי כיתתך.

  להשפיע סופי
  סוף סוף מוקד
  פריט לפרש לא נכון
  מתרחש קודם
  הליך להפיץ מחדש
  דורשים להגיב

  תרגיל \(\PageIndex{1}\):

  התאמה

  התאם את המילים בכל קטע להגדרות הנכונות.

  שמות עצם:

  1. אחרון ______ א. פעולות או צעדים כדי להגיע לסוף
  2. מיקוד ______ ב. דבר, אובייקט
  3. פריט ______ ג. תשובה
  4. התרחשות ______ ד. משהו צריך
  5. תהליך ______ ה. המבחן האחרון של המונח
  6. הפצה ______ f. מרכז עניין או פעילות
  7. דרישה ______ g. שיתוף פריטים בין קבוצה גדולה בצורה מתוכננת
  8. תגובה ______ ח. אירוע, אירוע

  פעלים:

  למילה אחת למטה יש שתי תשובות שונות (שתי הגדרות שניתנו לפועל אחד).

  1. להשפיע על ______ א. להסביר את המשמעות
  2. להתמקד ב ______ ב. לקרות, להתקיים
  3. לפרש ______ ג. שימו לב
  4. לפרש לא נכון ______ ד. תן משהו
  5. להתרחש ______ ה. להתמודד עם שימוש בהליכים רשמיים
  6. תהליך ______ f. תגיד משהו בתשובה
  7. להפיץ ______ g. לא מבין נכון
  8. דורשים ______ h. לעשות את ההבדל ל; לשנות
  9. להגיב ______ i. צריך מסיבה מסוימת
  10. י. נכנס לתודעה (מחשבה או רעיון)

  שמות תואר:

  למילה אחת למטה יש שתי תשובות שונות (שתי הגדרות ניתנות לתואר אחד).

  1. סופי ______ א. לאחר זמן רב
  2. הקודם ______ ב. לפני, במועד מוקדם יותר
  3. ג. מגיע בסוף

  פתגמים:

  1. לבסוף ______ א. מתרחש לפני בסדר הזמן
  2. בעבר ______ ב. נהג להציג נקודה או סיבה אחרונה

  תרגיל \(\PageIndex{2}\):

  מלא את הריק

  השתמש במילים המפורטות להלן כדי למלא את החסר. משפטים אלה קשורים להקשר של סיפור.

  להשפיע סופי סוף סוף
  מוקד פריטים לפרש לא נכון
  מתרחש קודם תהליכים
  מופץ מחדש דורש מגיב
  1. שרה ___________ כל בקשות הסטודנטים לתכנית.
  2. האוניברסיטה _____________ שטחי משרדים וסטפני צריכה לחלוק משרד עכשיו.
  3. סטפני חששה ש ___________ עלול להיגנב ממשרדה.
  4. אפשר __________ דוא"ל מכיוון שהכוונה אולי לא ברורה לקורא.
  5. הרעיון שמשרדה היה חירש לא היה ___________ לסטפני.
  6. סטפני נאלצה להתגבר על המבוכה שלה מפגישה עם מארק כדי שתוכל ___________ בשיעור.
  7. כשסטפני מספרת למוהי מה החמיץ ביום הראשון לשיעור, היא משתמשת במילה "____________", כדי להציג את הפריט האחרון ברשימה שלה.
  8. בשיעור ____________ הסבירה סטפני את ציפיותיה, אך מוהי נעדר, ולכן הוא החמיץ את זה.
  9. אמירה שואלת שאלה בכיתה שיכולה ____________ אותה מכיוון שיש לה ילדים.
  10. הפרופסור כנראה מקבל את ההחלטה ___________ לגבי הוספת תלמידים נוספים לכיתה.
  11. סטפני _____________ לסטודנטים כשהם שואלים אותה שאלות.
  12. סטפני כנראה ___________________ תלמידיה להכין שיעורי בית.

  תרגיל \(\PageIndex{3}\):

  מלא את הריק

  השתמש במילים המפורטות להלן כדי למלא את החסר. הדגיש את האנטונים של המילה שבה אתה משתמש כדי למלא את הריק.

  להשפיע סופי מוקד
  פירש לא נכון קודם
  נדרש הגיב
  1. סטודנטים באוניברסיטה צפויים ______________ בכיתה. אסור להסיח את דעתם במהלך הרצאתו של הפרופסור.
  2. ציון TOEFL או IELTS טוב אינו אופציונלי לסטודנטים לתארים מתקדמים בינלאומיים. זה ______________.
  3. הבנתי את דברי המורה, אבל היא _______________ את שאלתי. היא לא ענתה על השאלה ששאלתי.
  4. הפרופסור שלח שאלה לכל התלמידים. שלושה תלמידים ____________ למורה, אך רוב התלמידים השאירו את הדוא"ל ללא מענה.
  5. התלמיד דילג על מבחן ______________. אני מקווה שהוא לא ידלג על המבחן הבא.
  6. דילוג על מספר שיעורים בהחלט _____________ הציון שלך. אין זה סביר שהציון שלך יישאר ללא שינוי אם תחמיץ כל כך הרבה שיעורים.
  7. ביום הראשון לשיעור התלמידים אולי לא יודעים את הציפיות, אך בשיעור _________ כולם צריכים להיות מאוד ברורים לגבי הדרישות.

  תרגיל \(\PageIndex{4}\):

  מלא את הריק

  מלא את הריק במילים למטה. הקף את המילה נרדפת למילה שאתה כותב בריק.

  סוף סוף פריטים התרחש
  הליך מפיץ
  1. התאונה _________________ בשעה 15:30. איפה היית כשזה קרה?
  2. המורה חילקה את שיעורי הבית. היא תמיד ________________ שיעורי בית בסוף השיעור.
  3. יש לנו ________________ תשובה לשאלת הדקדוק ששאלנו. בסופו של דבר, הפתרון היה פשוט.
  4. השלבים העיקריים בכתיבה _____________ הם כתיבה מוקדמת, כתיבה ושכתוב מחדש. שיטה זו משמשת לעתים קרובות בקורסי כתיבת ESL.
  5. הגנב גנב כמה חפצים מהמשרד. _____________ הגנובים נרשמו בדו"ח למשטרה.

  תרגיל \(\PageIndex{5}\):

  ענה על שאלות

  בתורו לשאול ולענות על השאלות עם חברי כיתתך.

  1. איך דילוג על המחלקה הראשונה יכול להשפיע עליך?
  2. איך אתה מתמקד בשיעורי הבית שלך?
  3. כמה פריטים נמצאים בתרמיל שלך כרגע? מה הם?
  4. מהן חלק מהדרישות בשיעור הקריאה שלך?
  5. מי בדרך כלל מגיב לשאלות שלך בכיתה?