Skip to main content
Global

11: מזון ושינויי אקלים

 • Page ID
  206114
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

  מבוא

  ראינו במודולים קודמים עד כמה האקלים חיוני בייצור מזון. טמפרטורה ומשקעים הם גורמים קריטיים בגידול היבולים, בחירת הגידולים ויכולת ייצור המזון של אזור נתון. במודול זה נסקור תחילה את המנגנון וההשפעות החזויות של שינויי אקלים הנגרמים על ידי בני אדם. נחקור גם את התפקיד שממלאת החקלאות בתרומה לשינויי אקלים הנגרמים על ידי האדם. במחצית השנייה של מודול זה, תחקור את ההשפעות המגוונות שיש לשינויי האקלים על הייצור החקלאי. ההערכה המסכמת עבור מודול זה תהיה תרומה חשובה לפרויקט אבן היסוד שלך, מכיוון שתבחן את שינויי האקלים העתידיים הפוטנציאליים באזורים שהוקצו לך, ותתחיל להציע אסטרטגיות לשיפור החוסן של האזור שהוקצה לך.

  מטרות

  • תאר את המדע הבסיסי מאחורי שינויי אקלים הנגרמים על ידי האדם ואת התרומה מהחקלאות.
  • השווה השפעות פוטנציאליות שונות של שינויי אקלים על מערכות המזון הגלובליות והמקומיות שלנו.
  • בחר אסטרטגיות המשפרות את החוסן של מערכות מזון מול אקלים משתנה.

  מטרות למידה

  לאחר השלמת מודול זה, התלמידים יוכלו:

  • זהה משתני אקלים המשפיעים על החקלאות.
  • הסבר השפעות אפשריות של שינויי אקלים על יבולים.
  • סכמו את המנגנונים של שינויי אקלים הנגרמים על ידי האדם.
  • הסבר את תפקידן של מערכות המזון בתרומה לשינויי האקלים.
  • דון כיצד שינויי האקלים משפיעים על ייצור המזון והתפוקה.
  • הערך כיצד החקלאים מסתגלים לשינויי אקלים.
  • להבדיל בין ההשפעות של שינויי אקלים על משתני אקלים באזורים שונים.

  מטלות

  הדפסהדפס

  מודול 9 מפת דרכים

  הוראות מפורטות להשלמת ההערכה המסכמת יינתנו בכל מודול.

  מודול 9 מפת דרכים
  פעולה הקצאה מיקום
  כדי לקרוא
  1. חומרים באתר הקורס.
  2. שינויי אקלים: עדויות, השפעות ובחירות, תשובות לשאלות נפוצות אודות מדע שינויי האקלים - השתמש במסמך זה לעיון עבור מודול 9.1, וקרא עמ '. 29 למודול 9.2
  3. הערכת אקלים לאומית - מגזר החקלאות, מציגה שישה מסרים מרכזיים על השפעות שינויי האקלים על החקלאות
  4. דף מידע מההרחבה השיתופית של אוניברסיטת קורנל על הצלחה בחקלאות באקלים לא בטוח.
  5. קידום ביטחון תזונתי עולמי מול אקלים משתנה, עמ '18, תיבה 4, מועצת שיקגו לעניינים גלובליים.
  1. אתה נמצא באתר הקורס עכשיו.
  2. מקוון: עדויות, השפעות ובחירות לשינויי אקלים או עדויות, השפעות ובחירות לשינויי אקלים
  3. מקוון: הערכת אקלים לאומית - מגזר החקלאות
  4. מקוון: הצלחה בחקלאות באקלים לא בטוח
  5. מקוון: קידום ביטחון תזונתי עולמי מול אקלים משתנה
  לעשות
  1. הקצאת וידיאו לשינויי אקלים עולמיים (לא מדורגת)
  2. הערכה מסכמת: תחזיות לשינויי אקלים באזור אבן החן שלך
  3. קח חידון מודול
  4. הגש את משימת פרויקט Capstone שלב 3
  1. בתוכן הקורס: מטלת וידאו לשינוי אקלים גלובלי
  2. בתוכן הקורס: הערכה מסכמת; ואז להגיש ב-Canvas
  3. בקנבס
  4. בקנבס

  שאלות?

  אם אתה מעדיף להשתמש בדוא"ל:

  אם יש לך שאלות, אנא שלח אותן באמצעות דואר אלקטרוני של Canvas. אנו נבדוק מדי יום כדי להגיב. אם שאלתך היא שאלה הרלוונטית לכל הכיתה, אנו עשויים להגיב לכל הכיתה ולא באופן פרטני.

  אם אתה מעדיף להשתמש בפורומי הדיון:

  אם יש לך שאלות, אנא פרסם אותן בפורום הדיון ב- Canvas. אנו נבדוק את פורום הדיון מדי יום כדי להגיב. בזמן שאתה שם, אל תהסס לפרסם תגובות משלך אם גם אתה מסוגל לעזור לחבר לכיתה.