Skip to main content
Global

10: מזיקים והדברה משולבת

 • Page ID
  206003
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

  מבוא

  למערכות אגרו-אקולוגיות יש מינים מועילים רבים הממלאים תפקידים חשובים בתהליכים כמו מחזור חומרים מזינים, האבקה ודיכוי מזיקים; אבל מינים מסוימים, הנקראים בדרך כלל מזיקים, מפחיתים את תפוקת היבול או בעלי החיים ו/או האיכות. מודול זה מציג שלושה סוגים של מזיקים חקלאיים (חרקים, עשבים שוטים ופתוגנים) וחלק מגישות המחקר, הטכנולוגיות והניהול המדעיות שפותחו להפחתת נזקי מזיקים חקלאיים.

  מטרות

  • למד כמה יתרונות של חרקים, כמה מאפיינים של מזיקים של חרקים ועשבים, כמה אתגרים הקשורים להדברת חרקים ועשבים, וכיצד אינטראקציות טרופיות יכולות לתרום להדברת חרקים
  • למד מהו IPM וכיצד ליישם את מושג הסף הכלכלי כדי לפרש אם אוכלוסיית מזיקים הגיעה לסף כלכלי
  • למד כמה טכנולוגיות הדברה מהונדסות והשפעתן
  • הבן כמה מעט טקטיקות הדברה יכולות לבחור לעמידות למזיקים בעוד שטיפול משולב של מזיקים ועשבים יכול לתרום להדברת עשבים ומזיקים מוצלחת לטווח ארוך

  מטרות למידה

  לאחר השלמת מודול זה, התלמידים יוכלו:

  • תאר מאפיינים של מזיקים חרקים וגורמים שהופכים אותם למזיקים מוצלחים, כמו גם מאפיינים מועילים של חרקים.
  • הסבר קצת היסטוריה של חומרי הדברה חקלאיים.
  • תאר גורמים התורמים למזיקים המתפתחים עמידות לאסטרטגיות הדברה.
  • דון מהו IPM ומדוע הוא יעיל.
  • פרש כיצד ליישם נתוני צופי מזיקים ולהבחין אם מזיקים הגיעו לסף כלכלי.
  • נתח תרחישי ניהול מזיקים ותאר את היתרונות האגרו-אקוסיסטמיים של IPM.
  • תאר והשווה את המאפיינים של מערכות אקולוגיות טבעיות ומערכות אגרו-אקולוגיות, והסבר כיצד אינטראקציות ברמה הטרופית והמגוון הביולוגי עשויים לתרום להדברה.
  • תאר מאפיינים של מזיקי עשבים וגורמים שהופכים אותם למזיקים מוצלחים.
  • תאר קטגוריות של טקטיקות ניהול עשבים עם שיטות הדברת עשבים לדוגמה.
  • הסבר אילו אורגניזמים וגורמים תורמים למחלות יבול.
  • הסבר כמה טכנולוגיות ניהול מזיקים מהונדסות עדכניות ונתח ופרש נתונים מדעיים על טכנולוגיות מהונדסות.
  • להבדיל בין גישות הדברה שעשויות להיות יעילות בטווח הארוך בהתבסס על עקרונות IPM, וליצור או לגבש גישות IPM לשיפור ההדברה.

  מטלות

  הדפסהדפס

  מודול 8 משימות מפת דרכים

  הוראות מפורטות להשלמת ההערכה המסכמת יינתנו בכל מודול.

  מודול 8 מפת דרכים
  פעולה הקצאה מיקום
  כדי לקרוא
  1. חומרים באתר הקורס.
  2. פיתוח חומרי הדברה: מבט קצר על ההיסטוריה. טיילור, ר 'ל', א 'ג' הולי ומ 'קירק. מרץ 2007. יערנות הרחבה אזורית דרומית. פרסום ביקורת עמיתים אזורי SREF-FM-010 (פורסם גם כפרסום טקסס A & M 805-124).
  3. "שימוש והשפעה של תירס Bt" מאת: ריצ'רד ל 'הלמיץ '(USDA — ARS, היחידה לחקר חרקי תירס וגנטיקה של גידולים, והמחלקה לאנטומולוגיה, אוניברסיטת איווה סטייט, IA) וקריסטינה אליס הלמיץ' (המחלקה לביולוגיה, מכללת גרינל, IA) 2012 חינוך לטבע
  4. תפיסת ההדברה המשולבת (IPM). ד ג 'אלסטון. יולי 2011. IPM 014-11. הרחבה של אוניברסיטת יוטה ומעבדת אבחון מזיקים צמחיים ביוטה
  5. קבלת החלטות בנושא הדברה IPM: תפיסת רמת הפגיעה הכלכלית. ד ג 'אלסטון. יולי 2011. IPM 016-11. הרחבה של אוניברסיטת יוטה ומעבדת אבחון מזיקים צמחיים ביוטה:
  6. מחלות צמחים: פתוגנים ומחזורים. טימרמן, א., ניגרן, א., ואנדוואל, ב., גיסלר, ל., סימור, ר., גלוון, ק., שפירו, ג ', ג'אלה, א', טרפטו, ד' 2019. אוניברסיטת נברסקה-לינקולן. הרחבה.
  1. אתה נמצא באתר הקורס עכשיו.
  2. מקוון: פיתוח חומרי הדברה: מבט קצר על ההיסטוריה
  3. מקוון: שימוש והשפעה של תירס Bt
  4. באינטרנט: הדברה משולבת
  5. מקוון: IPM ניהול מזיקים קבלת החלטות: תפיסת רמת הפגיעה הכלכלית
  6. מקוון: מחלות צמחים: פתוגנים ומחזורים.
  לעשות
  1. הערכה מעצבת חלק 1: יבול תבואה אוסטרלי IPM וחלק 2: קביעת הסף הכלכלי של עלי תפוחי אדמה באספסת
  2. הערכה מסכמת: פרשנות עשבים עמידים לקוטלי עשבים
  3. קח חידון מודול
  1. בתוכן הקורס: הערכה מעצבת; גליון עבודה מלא ואז קח חידון ב- Canvas
  2. בתוכן הקורס: הערכה מסכמת, ולאחר מכן פרסם דיון ב- Canvas
  3. בקנבס

  שאלות?

  אם אתה מעדיף להשתמש בדוא"ל:

  אם יש לך שאלות, אנא שלח אותן באמצעות דואר אלקטרוני של Canvas. אנו נבדוק מדי יום כדי להגיב. אם שאלתך היא שאלה הרלוונטית לכל הכיתה, אנו עשויים להגיב לכל הכיתה ולא באופן פרטני.

  אם אתה מעדיף להשתמש בפורומי הדיון:

  אם יש לך שאלות, אנא פרסם אותן בפורום הדיון ב- Canvas. אנו נבדוק את פורום הדיון מדי יום כדי להגיב. בזמן שאתה שם, אל תהסס לפרסם תגובות משלך אם גם אתה מסוגל לעזור לחבר לכיתה.